top of page

Kepçe Kulak

Nedir?

Kulak kepçesinin kafatası ile olan açısının fazlaca artması sonucu kulakların öne doğru kalkık görünmesi durumudur. Normalde kulak kepçesi saçlı deri arasındaki açı kadınlarda 21 derece, erkeklerde ise 25 derecedir. Başka bir deyişle kulağın kenarı ile kafatası arası mesafe 1,5-2 cm kadardır. Bu mesafe arttıkça kepçe kulak (prominent ear) deformitesi ağırlaşır. Toplumun %5’inde bu deformite vardır (yani her 20 kişiden birinde görülür). Doğu kültüründe bu durum “bilgelik” veya “iyi talih” işareti sayılırken, batı kültüründe ise negatif sosyal etkilere sebep olmaktadır. Kulak kepçesinin büyüklüğü veya kulak memesinin farklı şekillerde olması genellikle bir problem arz etmezken, kulak kepçesinin öne doğru çıkıntı yapması psikolojik olarak büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Okul döneminde alay konusu edilmesi ders başarısının düşmesine yol açabilirken, ileri yaşlarda sosyal hayattan uzaklaşmaya ve iş hayatında başarısızlığa varacak kadar ciddi sonuçlara yol açabilir. Kepçe kulak deformitesi bu nedenle mümkün olan en erken yaşta tedavi edilmelidir.

izmir Kepçe Kulak ameliyatı

Kepçe Kulak Ne zaman ve Nasıl Tedavi Edilir?

Normalde kulak kepçesi saçlı deri arasındaki açı kadınlarda 21 derece, erkeklerde ise 25 derecedir. Başka bir deyişle kulağın kenarı ile kafatası arası mesafe 1,5-2 cm kadardır. Bu mesafe arttıkça kepçe kulak deformitesi ağırlaşır.

Kulak doğumdan sonraki gelişimini 6-7 yaşlarında hemen hemen tamamlar. Bu nedenle çocuk okula başlamadan hemen önce negatif psikolojik etkilerini önlemek amacıyla tedavi edilmesi iyi olacaktır. 6. yaştan sonra ise imkan bulunan her yaşta yapılabilir.

Kepçe kulak ameliyatı İzmir genellikle lokal anestezi ile yapılır ve zorluk derecesine göre 30 -90 dk kadar sürer. Operasyonda kıkırdak çıkarma, kıkırdak çizme ve şekillendirici dikiş atma tekniklerinden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak kulak kepçesi normal estetik duruşuna geri getirilir. Kulak arkasından girişim uygulandığından dışarıdan görülen bir iz kalmaz. Kulaklar bandajlanarak operasyon tamamlanır ve en az 2 hafta kadar 24 saat sürekli takılan elastik bir bandaj ile basının devam etmesi sağlanır. 2-4. haftalar arasında ise elastik bandajın sadece geceleri yatarken takılması yeterli olacaktır. Bu süre içinde kulakların üzerine yatılmamalı ve sert darbelerden korunmalıdır.

Ameliyatın Komplikasyonları Nelerdir?

Kozmetik amaçlı otoplastilerde (kepçe kulak cerrahisi) hasta memnuniyeti %95’in üzerindedir. Komplikasyonlar ise şöyle özetlenebilir:

  • Erken dönemde şiddetli ağrı: hematom, enfeksiyon veya kulağın bandaj altında katlanmasına bağlı olabilir

  • Hematom: cilt altında kan toplanması (%1-3)

  • Enfeksiyon (%1-5)

  • Dikiş ipliklerine bağlı granülom olması veya ipliklerin deri altından görülmesi

  • Kıkırdak veya deri nekrozu

  • Kullanılan plast veya bandajlara bağlı alerji gelişimi

  • Yara yerinde hipertrofik skar veya keloid gelişmesi (Yaranın kabararak iyileşmesi)

  • Hipoestezi: Kulakta his azalması sinir zedelenmesine bağlı olur. Zamanla düzelebilir

  • İstenmeyen kozmetik sonuç: Kulak eski şekline geri dönebilir(%5-8), fazlaca arkaya yatabilir veya telefon kulak görünümü oluşabilir. Bunlar ikinci bir müdahaleyle düzeltilir.

Yeniden şekillendirilen kulak diğer kulağın birebir aynısı olmayacaktır. Kulak normale en yakın görünüme getirilir ki bu da oldukça tatmin edici bir sonuçtur. Aşırı mükemmel bir sonuç beklemek hayal kırıklıklarına yol açabilir. Kepçe kulak ameliyatı konusunda öncesinde doktorunuz gerekli açıklamaları yapacaktır.

bottom of page