top of page

Meme

Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu; kanser nedeniyle opere edilen bir veya her iki memenin, kişinin kendi dokusu veya implantlar kullanılarak estetiğe uygun şekilde yeniden yapılması anlamına gelir. Hemen kanser cerrahisini takiben aynı seansta veya daha sonra belirlenen ileri bir tarihte gerçekleştirilebilir. Kişinin ve doktorun ortak alacakları karara göre, ya tamamen hastanın kendi vücut dokusu kullanılarak, ya da protez ve genişleticiler gibi silikon materyallerden faydalanılarak yeni bir meme dokusu inşa edilir.

İzmir Meme Rekonstrüksiyonu

Kimler bu ameliyata uygun adaydır?

Bu operasyon için kesin kararını vermiş, medikal kanser tedavisi tamamlanmış, ameliyata engel başka bir ciddi hastalığı olmayan tüm mastektomili kadınlar Meme Rekonstrüksiyonu işlemine adaydırlar.

Hangi teknikler kullanılır?

Günümüzde mastektomi sonrası meme onarımı için kullanılan belli başlı tedavi seçenekleri şunlardır:

  1. Geçici doku genişletici (expander) ve bunu takiben kalıcı implant (silikon protez).

  2. Kalıcı expander implantlar (Becker protez)

  3. Kas deri dokusu ile birlikte kalıcı expander veya implant kullanımı

  4. Sadece otojen kas-deri dokularının kullanımı (flepler ile onarım)

Bunlardan hangisinin kullanılacağını, kişinin geçirdiği mastektominin türü, deri kalitesi, aldığı kanser tedavisi, vücudundaki kas-deri verici bölgelerinin kalitesi, hastanın yaşı ve ek hastalıkları gibi faktörler belirler.

Ameliyat prosedürü nasıl düzenlenir?

  1. Anestezi: operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir.

  2. Meme kitlesini oluşturmak veya bir implantın üzerini kapatmak üzere kişinin kendi dokusundan flep çevrilmesi: TRAM flep veya Latissimus dorsi flebi bu amaçla en sık kullanılan tekniklerdir

  3. Doku ekspansiyonu (doku genişletme): radyasyon veya mastektomiden çok zarar görmemiş sağlıklı bir deri dokusuna sahip hastalarda, mevcut doku bir implantı içine alacak kadar genişletilir. Daha sonra oluşan cep içine kalıcı bir implant (silikon protez) yerleştirilir. Bu süreç operasyon olarak fleplere göre daha kolaydır ancak uygulama daha uzun sürer.

  4. Meme kitlesini oluşturacak implantın kalıcı olarak yerleştirilmesi.

  5. Tüm işlemler bittikten 3-4 ay sonra yine cerrahi olarak nipple-areola (meme başı bölgesi) nin oluşturulması. Bu aşamada dövme işleminden faydalanan cerrahlar da vardır.

  6. Her şey bittikten sonra eğer gerekirse tam simetriyi sağlamak üzere reduction, mastopeksi, yağ grefti veya liposuction gibi tekniklerle revizyon ameliyatları gerekebilir.

İyileşme süreci nasıl olur?

Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatı sonunda doku içi kan sızıntılarını dışarı almak için 1 veya 2 adet silikon dren yerleştirilir. Genellikle hasta bu drenler çekildikten ve fleplerin yaşayabilirliğinden tam emin olunduktan sonra taburcu edilir. Bu süre, eğer bir problem çıkmazsa, 2-4 gün kadardır. Yattığınız sürece antibiyotik ve analjezik- antienflamatuar plastlarla enfeksiyonlara karşı tedavi uygulanır. Genellikle ameliyattan 4-6 gün sonra yıkanmaya izin verilir. Problemsiz iyileşen cerrahi insizyon hatları 6-7 gün sonra pansumansız olarak açık bırakılır ve sadece yara pomadı sürülerek takip edilebilir. 15-20 gün sonra dikişler alınır. Meme elastik bir sütyenle 1 ay kadar desteklenir. Meme Rekonstrüksiyonu Riskleri Nelerdir? İnfeksiyon, kanama, insizyonların kötü iyileşmesi ve dikiş açılması gibi tüm cerrahi operasyonlarda görülebilecek riskler dışında, Meme Rekonstrüksiyonu operasyonunda memeyi oluşturan flep dokusunun nekrozu (dokunun kısmen veya tamamen kaybı), verici alanda iyileşme problemleri ve kullanılan implantın etrafında sert bir kapsül oluşumu gibi ciddi riskler de söz konusudur. Meme Rekonstrüksiyonu işleminin kanserin nüks etme olasılığı üzerine bir etkisi yoktur.

bottom of page